სატესტო

სალამი,  ამ საიტის მთავარი მიზანი არის სხვადასხვა საინტერესო და უინტერესო ინფორმაციის სისტემატიზირება, რომელიც ნელ-ნელა გროვდება და შეიძლება საინტერესო ან უინტირესეო იყოს.