სატესტო

სალამი, 

ამ საიტის მთავარი მიზანი არის სხვადასხვა საინტერესო და უინტერესო ინფორმაციის სისტემატიზირება, რომელიც ნელ-ნელა გროვდება და შეიძლება საინტერესო ან უინტირესეო იყოს.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *